KALENDARZ

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 
SEMESTR I
 
4 września 2018 31 stycznia 2019
Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2018 – 1 stycznia 2019
Ferie zimowe
11 - 24 lutego 2019
Dni ustawowo wolne
1 listopada 2018 (czw)
Koncerty klasowe
Koncert w Szkole Muzycznej
8 i 15 grudnia 2018
Egzaminy półroczne
10 – 22 grudnia 2018
 
SEMESTR II
 
1 lutego – 21 czerwca 2019
Wiosenna przerwa świąteczna
18 - 23 kwietnia 2019

Dni ustawowo wolne
1 maja 2019 (śr)
3 maja 2019 (pt)
20 czerwca 2019 (czw) 
Koncert w Szkole Muzycznej
15 czerwca 2019
Egzaminy roczne
3 – 15 czerwca 2019