OFERTA

ZAPRASZAMY DZIECI I DOROSŁYCH
NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY NAUCZYĆ SIĘ GRAĆ NA INSTRUMENCIE
 

Nowość - chór dla Rodziców i Dziadków w cenie zajęć Dziecka!!! ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY:)!!!  

Rodzaje kursów:  

* dział przedszkolny - dla dzieci 5 i 6 letnich - trwa 1 lub 2 lata
* dział dziecięcy - dla dzieci od lat 7 - kurs 6-letni
* dział młodzieżowy - od lat 10 - kurs 4-letni
* kurs średni - dla absolwentów powyższych kursów - kurs 4-letni


Zajęcia grupowe: 

* teoria muzyki - obowiązkowa, dla dzieci od lat 7, raz w tygodniu 30 minut prowadzona w małych grupach (do 6 osób)
* zajęcia fakultatywne, dla chętnych do wyboru: zajęcia wokalno-aktorskie, zespół wokalny/instrumentalny, audycje muzyczne, kształcenie słuchu

W ramach opłaty podstawowej Ognisko zapewnia:

* wysoki poziom kształcenia przez doświadczonych pedagogów z odpowiednimi uprawnieniami
* indywidualne lekcje gry na wybranym instrumencie lub lekcje śpiewu solowego
* grupowe lekcje teorii połączone z kształceniem słuchu, harmonią i zasadami muzyki
* zajęcia dodatkowe (fakultatywne) utworzone pod warunkiem zgłoszenia minimum 5 osób - zespół wokalny, zespół instrumentalny, zajęcia wokalno-aktorskie etc...
* udział w koncertach i przesłuchaniach będących odpowiednikami lekcji indywidualnych oraz 
   egzaminy semestralne i końcowe


Lekcje instrumentu i śpiewu solowego prowadzone są indywidualnie. Nasze doświadczenie przekonało nas, że taka forma pracy jest najkorzystniejsza dla naszych Uczniów. W ramach opłaty podstawowej Uczniowie mogą też uczestniczyć w szerokiej ofercie zajęć fakultatywnych.  Zapisy odbywają się w ciągu całego roku szkolnego. Jego organizacja przebiega według kalendarza zajęć w szkolnictwie publicznym, zgodnie z corocznymi zarządzeniami ministerialnymi o terminach ferii i dniach wolnych. Pełny cykl nauczania kończy się egzaminem, po którym słuchacze otrzymują dyplom ukończenia Ogniska Muzycznego. Warunkiem uzyskania dyplomu jest ukończenie kursu Teorii Muzyki. Absolwenci kursu podstawowego mają możliwość dalszego kształcenia w 4-letnim kursie średnim, gdzie doskonalą swój warsztat instrumentalny, poznają literaturę muzyczną i wzbogacają wyobraźnię artystyczną. Mogą też zdawać egzamin do średniej Szkoły Muzycznej.