SPOSÓB PŁATNOŚCI

Opłata za zajęcia jest zryczałtowana - stała w każdym miesiącu

Opłat należy dokonywać do dnia 10 każdego miesiąca u nauczyciela za pokwitowaniem lub na konto bankowe:

 

Nr rachunku     83 1140 2004 0000 3902 7639 7115   mBank  

WBC Sp. z o.o.  

UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 3/1    81-368  GDYNIA

 Tytułem:  Imię i nazwisko ucznia, czesne za miesiąc ........