Oferta

ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY NAUCZYĆ SIĘ GRAĆ NA INSTRUMENCIE

Zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie na zasadach
wypracowanych w szkołach muzycznych.

Music

Rodzaje kursów:

dział przedszkolny

dla dzieci 5 i 6 letnich - trwa 1 lub 2 lata

dział młodzieżowy

od lat 10 - kurs 4-letni

dział dziecięcy

dla dzieci od lat 7 - kurs 6-letni

kurs średni

dla absolwentów powyższych kursów - kurs 4-letni

Zajęcia grupowe: 

teoria muzyki

obowiązkowa, dla dzieci od lat 7, raz w tygodniu 30 minut prowadzona w małych grupach (do 8 osób)

zajęcia fakultatywne

dla chętnych do wyboru: np.zajęcia wokalno-aktorskie, zespół wokalny/instrumentalny, audycje muzyczne, kształcenie słuchu

W ramach opłaty podstawowej Ognisko zapewnia:

wysoki poziom kształcenia

przez doświadczonych pedagogów z odpowiednimi uprawnieniami

grupowe lekcje

teorii muzyki połączone z kształceniem słuchu, harmonią i zasadami muzyki

zajęcia dodatkowe (fakultatywne)

utworzone pod warunkiem zgłoszenia minimum 5 osób – np. zespół wokalny, zespół instrumentalny, zajęcia wokalno-aktorskie etc...

indywidualne lekcje

gry na wybranym instrumencie lub lekcje śpiewu solowego

udział w koncertach i przesłuchaniach

oraz egzaminy semestralne i końcowe będące odpowiednikami lekcji indywidualnych

Lekcje instrumentu i śpiewu solowego prowadzone są indywidualnie. 

Nasze doświadczenie przekonało nas, że taka forma pracy jest najkorzystniejsza dla naszych Uczniów. W ramach opłaty podstawowej Uczniowie mogą też uczestniczyć w szerokiej ofercie zajęć fakultatywnych.  Zapisy odbywają się w ciągu całego roku szkolnego. Jego organizacja przebiega według kalendarza zajęć w szkolnictwie publicznym, zgodnie z corocznymi zarządzeniami ministerialnymi o terminach ferii i dniach wolnych. Pełny cykl nauczania kończy się egzaminem, po którym słuchacze otrzymują dyplom ukończenia Ogniska Muzycznego. Warunkiem uzyskania dyplomu jest ukończenie kursu Teorii Muzyki i napisanie pozytywnie testu z tego przedmiotu. Absolwenci kursu podstawowego mają możliwość dalszego kształcenia w 4-letnim kursie średnim, gdzie doskonalą swój warsztat instrumentalny, poznają literaturę muzyczną i wzbogacają wyobraźnię artystyczną. Mogą też zdawać egzamin do średniej Szkoły Muzycznej.

Chcesz się więcej dowiedzieć

Napisz do nas