Opłaty

ABONAMENT MIESIĘCZNY (CZESNE) W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


LEKCJE

INDYWIDUALNE

BEZ TEORII

zerówka

kurs średni

dorośli

+TEORIA

 dział dziecięcy

 dział młodzieżowy

30min 

230zł

270zł

45min

310zł

350zł

60min

390zł

430zł

30+45min

470zł

510zł

90min (45+45)

550zł

590zł

105min (60+45)

630zł

670zł

120min (60+60)

710zł

750zł

Koszt jednej próbnej lekcji 30 minutowej wynosi 60zł 

Opłata za zajęcia jest zryczałtowana - stała w każdym miesiącu

Opłat należy dokonywać do dnia 10 każdego miesiąca u nauczyciela za pokwitowaniem lub na konto bankowe: 

Nr rachunku     83 1140 2004 0000 3902 7639 7115     mBank  

WBC Sp. z o.o.  

Abrahama 60/8    81-395  GDYNIA

 Tytułem:  Imię i nazwisko ucznia, czesne za miesiąc ……..

zajęcia fakultatywne – są to zajęcia nieobowiązkowe, dla chętnych. Do wyboru: np.zespół wokalny, zespół instrumentalny, chór.  

dla uczniów Ogniska zajęcia te są wliczone w cenę  i nie podlegają dodatkowej opłacie!

Pianist playing music on grand piano
Violinist performing with music sheet

ZNIŻKA

ZNIŻKA  5% 

 Rodzinna – dla każdego członka rodziny. Muzykujmy w domu razem! 

  Drugi instrument – za podjęcie nauki gry równolegle na kolejnym instrumencie

     Przedszkolak – dla Maluszków z Przedszkola Artystycznego FANTAZJA

Opłata za semestr – za uiszczenie opłaty z góry za cały semestr (5 mcy) 

ZNIŻKA  6%

  Opłata za rok szkolny – za uiszczenie opłaty z góry za cały rok szkolny (10 mcy)  

   Promocje nie łączą się! Wybierz dla siebie TYLKO JEDNĄ, najkorzystniejszą!   W ramach opłaty podstawowej Ognisko zapewnia:

– INDYWIDUALNIE lekcje gry na wybranym instrumencie lub lekcje śpiewu solowego

– W GRUPACH obowiązkowo 30 minut TEORII MUZYKI (dotyczy działu dziecięcego oraz młodzieżowego),

a dla chętnych 45-minutowe zajęcia fakulatytwne, między innymi: zespół wokalny, chór.

Chcesz się więcej dowiedzieć

Napisz do nas